Wat doen wij?

Wij geven informatie en verzorgen activiteiten ter ontspanning voor senioren in de woonkern Leur e.o.


Het  Turfschip in Leur dat is onze thuisbasis. 
Het adres is Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur.


Daar in het Turfschip vinden al onze activiteiten plaats en daar is ook onze "huiskamer" te vinden. De huiskamer  is elke middag open van 13.00- 17.00 uur en is een gezellige plek waar senioren elkaar kunnen ontmoeten voor koffie en een gezellig gesprek.

 

KBO Leur geeft ook  voorlichting over vele onderwerpen zoals: veilig wonen, vervoer, gezondheid en nog vele andere onderwerpen.


We bieden verder ook de hulp van adviseurs zoals:

Belasting-invulhulp: die voor u de mogelijkheid bieden om uw belastingaangifte te verzorgen.

CliĆ«ntondersteuners: die uw belangen behartigen in het proces van de zorgaanvraag 

Ouderenadviseurs: zij informeren senioren en hun mantelzorgers o.a. op het gebied van wonen, welzijn, zorg en vervoer.