Nieuwsberichten

Belangrijke Uitspraak door de Centrale Raad van Beroep.
 

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, van 8 oktober 2018, kan  belangrijke effecten  hebben op de Huishoudelijke Ondersteuning. Gemeenten kennen huishoudelijke hulp toe op basis van een “schoon en leefbaar huis” zonder uren te noemen. Dit laten ze over aan de zorgaanbieder. Hierdoor handelen deze gemeenten in strijd met de Wet maatschappelijke ondersteuning.  Mensen die vinden dat hun huis onvoldoende schoongemaakt wordt kunnen een “nieuwe melding” doen. De gemeente moet dan op basis van een goed onderzoek het aantal uren bepalen dat nodig is. Bovendien verwijst de CRvB naar de normen van het Centrum Indicatiestelling Zorg voor Huishoudelijke Verzorging. Deze normen zijn ruimer dan de normen die de meeste gemeenten aanhouden. Ook moet de gemeente rekening houden met   COPD-klachten. Volgens het CIZ protocol kan voor het stofvrij houden van de woning een uur extra worden geïndiceerd. De verzoeker in deze hoger beroepszaak heeft 90 minuten extra huishoudelijke ondersteuning toegewezen gekregen. Gemeenten die het strijken van de bovenkleding uit het leveringsplan schrappen handelen in strijd met de wet.  
 
Mocht U niet tevreden zijn over de huishoudelijke ondersteuning neem dan contact op met uw cliëntondersteuner. Hij zal U behulpzaam zijn bij een nieuwe melding. 
 
Jan de Leeuw Cliëntondersteuner. 
 

In overleg met: Rob van Heuveln Cliëntondersteuner. Piet de Regt Cliëntondersteuner. 

Gezamelijk eten januari 2019

 Is deze keer op  donderdag 31 januari 2019 van 17.30 – 19.00 uur. Het menu van de maand januari is:

*Verse erwtensoepsoep*

*gegrilde kipfilet, kuidenkrieltjes, sperziebonen met gebakken ui**

*Creme karamel**

Als afsluiting is er nog een heerlijke kop koffie.  Dat alles voor maar € 12,50! 
 
Als u gezellig mee wil eten, dan kunt u zich aanmelden tot maandagmorgen 28 januari bij Betty Exalto tel: 06-10014085 of email: secretariaat@kboleur.nl

Centrum voor Wonen Etten-Leur 


Geeft advies over een groot aantal onderwerpen waar met name 55 plussers mee te maken krijgen, zoals: De kinderen gaan het huis uit. Wat nu?; Mijn partner is overleden; kan ik hier blijven wonen?; Ik wil in mijn eigen huis blijven wonen als ik ouder word. Welke aanpassingen kan ik doorvoeren in mijn woning en kan ik dat betalen?; Ik heb een zorgvraag, hoe kan ik die het beste invullen? Loop gewoon eens binnen op het Vincent van Goghplein 37 voor een gratis advies!

Dagopvang


Woont u nog zelfstandig thuis maar zou u wel meer onder de mensen willen komen? Of heeft u behoefte aan een vaste dagindeling? U bent van harte welkom bij de dagopvang van Avoord; voor één of meerdere dagen per week.


Herkenbare dagstructuur

Bij de dagopvang heeft elke dag een vaste dagstructuur. De dag wordt gestart met een kopje koffie of thee en het gezamenlijk lezen van de krant. De (warme) maaltijd tussen de middag is een belangrijk onderdeel van de invulling van de dag. Samen bedenken wat te eten, boodschappen doen, de maaltijd bereiden en samen eten. In de ochtend en middag kan er deelgenomen worden aan activiteiten.


De dienstencheques zijn ook in 2019 weer beschikbaar. 


Met een dienstencheque kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Iedere cliënt met een indicatie huishoudelijke ondersteuning of registratie mantelzorg komt in aanmerking voor deze regeling. Een dienstencheque kost € 5,- per stuk. Hiervoor kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Voor de cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning zijn dat werkzaamheden die niet onder de Huishoudelijke Ondersteuning vanuit de Wmo vallen, bijvoorbeeld een ‘grote’ schoonmaak. Wilt u meer weten over de dienstencheque en het gebruik hiervan? Neem dan contact op met het Wmo-loket via telefoonnummer 076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur). Of kijk op de gemeentelijke website: http://bit.ly/2yddHDJ

Computercursus in het Turfschip gaat beginnen! 


We starten op 22 november 2018 om 9.30 uur in de Brigantijn in het Turfschip onder leiding van Jan van Egmond. Het is een echte Beginners cursus. En u brengt zelf een laptop mee. • We bespreken het goed gebruiken van de muis en het toetsenbord, we bekijken het bureaublad, en we starten een programma en maken een briefhoofd met naam, adres en woonplaats. • We leren wat een Venster is, hoe er mee te werken en we gaan kennismaken met de Verkenner en er mee werken op de computer. • We gaan een brief schrijven en leren de brief te verbeteren • We gaan werken met mappen en bestanden. • We bekijken een afdrukvoorbeeld, oefenen nog eens met mappen en bestanden en we gaan werken met Paint • Daarna volgt nog een les over selecteren, kopiëren en plakken • En dan nog een les over het werken met afbeeldingen. • Tenslotte komen we toe aan Email en Internet. De cursus is gratis en als er eventueel een boek aangeschaft moet worden zijn de kosten daarvoor slechts 13,00 euro. Voor meer informatie kunt u naar het secretariaat van KBO Leur bellen telefoon 06-10014085 of email: secretariaat@kboleur.nl 


Dringende oproep voor vrijwilligers. 


Onze oproep in de vorige Nieuwsbrief heeft goed gewerkt voor wat betreft de bodes, we hebben zelfs weer reservebodes voor als er is iemand ziek is! Bedankt voor alle spontane aanmeldingen. Maar voor de huiskamer kunnen we nog steeds gastvrouwen en heren gebruiken om de koffie te schenken en een gezellig praatje te maken met de leden. Dat is dan maar een keer per week een middag.  
 
En verder zoeken we nog iemand die Jan van Egmond zou kunnen ondersteunen met de computerlessen. Niet om les te geven maar met de koffie en het uitdelen van materialen en dergelijke. 
 
Als beloning organiseren we elk jaar een leuke activiteit voor de vrijwilligers om ze te bedanken voor hun inzet. Maar je moet het vooral op de eerste plaats zelf leuk vinden om te doen. Dat is de belangrijkste drijfveer! Meld u vrijblijvend aan wanneer u zich een paar uurtjes per maand belangeloos wilt inzetten voor uw medemens bij Betty Exalto telefoon 06-10014085 of e-mail naar secretartiaat@kboleur.nl