Bestuur en contactgegevens

Jan van Iersel
Voorzitter
Telefoon: 06-53335757
Email:janvaniersel.1
@outlook.com

Piet Teunissen

Vice-voorzitter

Telefoon: 06-39597745

 Email: 

pietc.teunissen@ziggo.nl

Adrie Slagter

Penningmeester

Telefoonl:06-20353797

Email:

a3slagter@casema.nl

Betty Echten-Exalto

Telefoon: 06-10014085

Email:

secretariaat@kboleur.nl

Wim Vermunt

Lid van bestuur

Telefoon: 076-5033822

E-mail: wim.vermunt@casema.nl

Toos Adriaensen

Lid van Bestuur

Telefoon: 06-51527768

E-mail: breitoos.1@kpnmail.nl

Jan Kraan

Lid van bestuur

Telefoon: 076-8890867

E-mail: 

kraan@ziggo.nl

Appie Exalto

Lid van bestuur

Tel: 06-41368870

E-mail: ajwexalto@gmail.com